Tớ đã từng thích cậu như thế đấy!

Hôm nay là ngày 11/10/2020, sự thật mà nói Đà Nẵng đã vào mùa mưa, gió rất nhiều… Lạnh nữa! Đúng thật, thời tiết này không dành cho những người cô đơn nhỉ? Vậy thì nếu vào cái mùa này mà thất tình thì cảm giác ra sao? Hmmm…. Đáng suy ngẫm đấy Đây là […]