Bạn nghĩ bạn hài hước ư? Không, đó là vô duyên

Hồi còn nhỏ, tôi đi học, thi thoảng tôi nghe những lời trêu đùa của những bạn cùng tuổi (có khi lớn hơn), tôi không biết nó hài hước chỗ nào nhưng ai cũng cười phá lên, trông rất đắc chí. Hài hước và vô duyên là một ranh giới rất mỏng manh. Và tôi […]