Hành trình học Content Marketing từ năm lớp 10

Hành trình học Content Marketing từ năm lớp 10 cho đến tận bây giờ Tóm tắt: Xuất phát hành trình 1 ngày viết 5 tiếng kéo dài 5 tháng không lương. Đến được nhận làm vào 1 Agency và cuối cùng trở thành Freelancer với mức lương dao động 130k/h. Đã là sự thật thì […]