Trượt Đại học – và chuyện mình chấm dứt 18 năm đi học

Trượt Đại Học

Full tiêu đề: Trượt Đại học – và chuyện mình chấm dứt 18 năm đốt đèn đi học trên trường Từ học sinh chót lớp cho đến chinh phục cuộc thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo Lần đầu tiên mình được ngồi máy bay, lần đầu tiên đặt chân ra Hà Nội và […]