Chuyên mục: Nghề nghiệp

To be succesful, you’ve got to be willing to fail.

bài viết

Bạn có thể bỏ học

BẠN CÓ THỂ BỎ HỌC. Có một bạn nhỏ, hỏi mẹ rằng: “Mẹ ơi sao con phải đi học ạ?”, người mẹ im lặng. Sau